AnnissaTravel【由鈴開始】- 80後港男棄香港政府工變身園藝大師

AnnissaTravel【由鈴開始】- 80後港男棄香港政府工變身園藝大師

園藝設計師既工作究竟係做d咩?
係加拿大做藍領工作工資係咪真係好好賺?
今集好開心邀請到80後港男
可以睇下佢放棄香港份政府工搬黎加拿大轉行幫人整花園既工作☺️

更多生活分享記得幫我撳訂閱和讚好或者加入我個group 同更多加國港人傾下計💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️

※CANLADA 歡迎溫哥華的Youtuber影片製作者及文章作者也一起加入CANLADA的大家庭,我們將會集合各界的朋友推廣關於加拿大的生活、美食、旅遊、玩樂等與『嘩!』生活相關的事物~有興趣的Youtuber 朋友及作家可把你的資料傳送到 info@vanwah.com 給我們

Annissa Travel (由鈴開始) 熱門話題 TOPIC 移民資訊 加嗱人 CANLADIAN 加拿大學堂 BE CANADIAN 加拿大人故事 Canada Story