AnnissaTravel【由鈴開始】-多倫多櫻花樹下

AnnissaTravel【由鈴開始】-多倫多櫻花樹下

多倫多櫻花樹的種子源於日本駐多倫多領事館在21世紀初,倡議「櫻花計劃」(Sakura Project),總共捐了共3,082棵櫻花樹予安省58個地點,象徵加日友好,而High Park 就係其中一個地方啦!

年櫻花樹盛放既時候每年都必定人頭湧湧,但今年受全球疫情影響。今年最盛放嘅櫻花季節係為咗控制疫情封緊城唔可以外出唔可以去公園。啱啱呢1-2個禮拜先開返。睇吓可唔可以去追到櫻啦!


※VANWAH/CANLADA 歡迎溫哥華的Youtuber影片製作者及文章作者也一起加入Vanwah的大家庭,我們將會集合各界的朋友推廣關於加拿大的生活、美食、旅遊、玩樂等與『嘩!』生活相關的事物~有興趣的Youtuber 朋友及作家可把你的資料傳送到 info@vanwah.com 給我們

Annissa Travel (由鈴開始) 精選發放 Selection release 加嗱人 CANLADIAN 旅遊玩意 TRAVEL&PLAY 本地旅遊 Canada Local Tour